Trang chủ / Dự án

Chương trình truyền hình HÀNH TRÌNH VIỆT

HÀNH TRÌNH VIỆT

 
Truyen hinh Thong tan by Kool Việt Media

Chương trình ký sự đặc biệt được KOOL Việt phối hợp cùng Đài truyền hình Thông tấn thực hiện nhằm tuyên truyền về các giá trị văn hóa dân tộc của các cộng đồng người Việt Nam tại các địa phương, vùng lãnh thổ với các mục đích:

- Tuyên truyền văn hóa dân tộc và truyền bá những giá trị ấy để cho người dân ý thức bản sắc văn hóa của dân tộc mình, từ đó chấp hành tốt các chính sách phát triển văn hóa của nhà nước cũng như ý thức tự thân trong việc gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa tinh hoa của mình để chủ động trong xu thế hội nhập quốc tế và phát triển hiện nay.


- Tuyên truyền về truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia; tuyên truyền về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam; phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam...

- Tuyên truyền xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia; đóng góp của nhân dân vì lợi ích quốc gia, dân tộc; ý thức cộng đồng trong đời sống xã hội, trong bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng...

-Hành trình Việt có nội dung chủ đạo liên quan tới các nét đẹp của các cộng đồng người Việt ở trong nước và trên thế giới, xoay quanh các nội dung:

- Tín ngưỡng và tôn giáo tốt đẹp của một dân tộc, cộng đồng, nhóm người
- Phong tục, tập quán tốt đẹp của một dân tộc, cộng đồng, nhóm người
- Các địa danh lịch sử gắn với tổ chức các ngày lễ lớn của đất nước mang tính đặc biệt, đặc thù cao của cộng đồng
- Kiến trúc tiêu biểu mang giá trị tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa truyền thống
- Ẩm thực truyền thống, tiêu biểu của cộng đồng tại các địa phương
- Nghề cổ truyền: Nghề của dân tộc thiểu số hoặc nghề cổ truyền của 1 vùng, miền, khu vực mang tính chất nổi tiếng, độc đáo
- Cuộc sống và giá trị tốt đẹp của một cộng đồng người Việt ở một số khu vực trên thế giới

KOOL VIỆT 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KOOL VIỆT

Đơn vị đồng hành và cung cấp các giải pháp truyền thông sáng tạo và hiệu quả cho doanh nghiệp 

ĐỊA CHỈ

Điện thoại: 08 568 56789

Email: thuhainguyen1984@gmail.com

LIÊN HỆ