Trang chủ / Dịch vụ

-Tư vấn chiến lược và kế hoạch Marketing-

Những lỗi thường gặp của Doanh nghiệp:
1. Không có kế hoạch Marketing hàng năm - AOP of Marketing.
2. Không có kế hoạch phát triển nhãn hàng
3. Không có định vị thương hiệu rõ ràng
4. Không phát triển sản phẩm đúng quy trình từ thị trường đến công nghệ.
5. Không có chính sách giá và phân phối đồng bộ, để xảy ra xung đột kênh phân phối
6. Đội ngũ Marketing chưa đáp ứng được năng lực yêu cầu...

Marketing là một hoạt động tiên phong trong quá trình sản xuất kinh doanh của một Doanh nghiệp. Kool Việt tự hào tiên phong cung cấp các dịch vụ Tư vấn chiến lược và Kế hoạch Marketing với quan điểm cùng Doanh nghiệp khảo sát, hoạch định, triển khai và đánh giá hiệu quả của hoạt động Marketing.
Chính vì vậy hoạt động Marketing không tách rời với các hoạt động khác trong Doanh nghiệp, đặc biết với Sales, Tài chính, R&D... do đó chúng tôi luôn đề nghị các Doanh nghiệp chọn lựa các giải pháp Marketing mang tính đồng bộ và phối hợp để đạt hiệu quả các nhất cho Doanh nghiệp của mình.CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KOOL VIỆT

Đơn vị đồng hành và cung cấp các giải pháp truyền thông sáng tạo và hiệu quả cho doanh nghiệp 

ĐỊA CHỈ

Điện thoại: 08 568 56789

Email: thuhainguyen1984@gmail.com

LIÊN HỆ